Cà phê Culi Robusta S18 cao cấp

179.000 140.000

Culi Robusta không phải là một giống cà phê riêng biệt nào, mà nó là  giống cà phê đột biến từ dòng cà phê Robusta.

Thông thường, cà phê sẽ có 2 nhân, hình dáng thằng dẹt, nhưng Culi là dòng đột biến, chỉ phát triển 1 nhân, vậy nên hạt có hình tròn như hạt đậu, mọi người hay gọi là cà phê Bi hay cà phê Culi.